Mã tuyển sinh: gsa

Sau Đại Học

26/06/2020 333 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Xem thêm
20/03/2020 602 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh lịch thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Xem thêm
07/02/2020 659 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2020

Xem thêm
30/01/2020 681 lượt

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM thông báo quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Xem thêm
30/01/2020 1445 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp.HCM thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 như sau:

Xem thêm
13/01/2020 456 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Xem thêm
02/12/2019 522 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp.HCM thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019 như sau:

Xem thêm
07/11/2019 409 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch học và học phí lớp học bổ sung kiến thức ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý Xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2019

Xem thêm
09/10/2019 1403 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vân tải thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Xem thêm
07/10/2019 985 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh liên thông đại học, cao học đợt 2 năm 2019

Xem thêm