Mã tuyển sinh: gsa

Kỹ thuật cơ khí động lực

04/05/2021 1739 lượt

Vị trí làm việc trong các cơ quan quản lý giao thông vận tải; các xí nghiệp khai thác, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông: đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không;...

Xem thêm
Danh mục khác