Mã tuyển sinh: gsa

Kế toán

05/05/2020 663 lượt

Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành các chuyên viên kế toán trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau (Cơ quan Nhà nước; Doanh nghiệp tư nhân, nước ngoài; Các cơ sở giáo dục; Ngân hàng; Thương mại, dịch vụ, vận tải; Giao thông, Xây dựng,…)

Xem thêm
Danh mục khác