Mã tuyển sinh: gsa

Kinh tế xây dựng

05/05/2020 1605 lượt

Đào tạo các kỹ sư, cán bộ quản lý ngành xây dựng. Trang bị cho người học những kiến thức về kỹ thuật xây dựng và kiến thức chuyên ngành về kinh tế và quản lý xây dựng.

Xem thêm
Danh mục khác