Mã tuyển sinh: gsa

Kỹ thuật xây dựng

05/05/2020 819 lượt

Xây dựng là ngành sản xuất vật chất, cùng với ngành công nghiệp, chiếm đến hơn 40% tổng sản phẩm của nền kinh tế quốc dân (GDP)

Xem thêm