Mã tuyển sinh: gsa

Quản trị kinh doanh

05/05/2020 1173 lượt

Ngành QTKD làm việc các vị trí quản trị tại các doanh nghiệp về hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh, Quản trị Marketing; Quản trị nhân sư; Quản trị sản xuất; Quản trị tài chính; Quản trị dự án...; Tổ chức vận hành hoạt động Logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Xem thêm
Danh mục khác