Mã tuyển sinh: gsa

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

05/05/2020 2500 lượt

Các vị trí công việc như: điều hành vận tải, thủ tục chứng từ, giao nhận, đóng gói dán nhãn, kế hoạch xếp dỡ, quản lý dự trữ, điều phối pallet, thu hồi hàng trả về, phân tích dự báo, xử lý đơn hàng & chăm sóc khách, sales logistics,,…

Xem thêm
Danh mục khác