Mã tuyển sinh: gsa

Kinh tế vận tải

05/05/2020 805 lượt

Vị trí việc làm: các công ty kinh doanh du lịch lữ hành, vận tải ô tô, các công ty kinh doanh vận tải hành khách, vận tải du lịch, vận tải hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy, …

Xem thêm