Mã tuyển sinh: gsa

Liên thông - Bằng 2 - VLVH

09/06/2020 293 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020

Xem thêm
10/03/2020 1638 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020

Xem thêm
13/09/2019 701 lượt

Phân hiệu trường Đại học GTVT tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019

Xem thêm
05/04/2019 3661 lượt

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ hai, liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019

Xem thêm
06/11/2018 1040 lượt

Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo nhập học đối với sinh viên trúng tuyển các hệ Bằng 2, Liên thông Khóa 59

Xem thêm
12/10/2018 1321 lượt

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM thông báo phúc khảo và Kết quả thi tuyển sinh băng hai chính quy, liên thông chính quy đợt 1 năm 2018

Xem thêm
09/10/2018 1375 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2018 như sau:

Xem thêm
14/09/2018 1353 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông năm 2018

Xem thêm
01/08/2018 1293 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đăng ký và lịch ôn thi Liên thông năm 2018 môn cơ sở ngành, chuyên ngành như sau:

Xem thêm