Mã tuyển sinh: gsa
01/12/2020 520 lượt
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 2 - năm 2020

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 2 - năm 2020

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

TB tuyển sinh liên thông đợt 2 - 2020

Đề cương ôn tập

Ý kiến bạn đọc

Danh mục khác