Mã tuyển sinh: gsa

Ngành đào tạo

06/07/2022 2691 lượt

Đào tạo Kỹ sư có kiến thức cơ bản tích hợp ở ba lĩnh vực Điện tử - Viễn thông - Công nghệ thông tin.

Xem thêm
06/07/2022 1529 lượt

Ngành Kỹ thuật điện có nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển hệ thống truyền tải điện an toàn, hợp lí và hiệu quả phục vụ công nghiệp, giao thông và dân sinh

Xem thêm
06/07/2022 1516 lượt

Ngành Kiến trúc là ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến việc tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc.

Xem thêm
05/07/2022 2397 lượt

Lĩnh vực mạng viễn thông: Vận hành và khai thác mạng điện thoại, mạng số liệu, mạng Internet, mạng chuyên dụng:

Xem thêm
05/07/2022 4058 lượt

Sử dụng thành thạo và hiệu quả các thiết bị công nghệ hiện đại vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong các dự án cụ thể.

Xem thêm
05/07/2022 3456 lượt

Trang bị các kỹ năng về kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Xem thêm
05/07/2022 1790 lượt

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Xem thêm
05/07/2022 1980 lượt

Logistics & SCM là một ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp tích cực vào GDP cả nước, giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

Xem thêm
04/07/2022 2239 lượt

Quản trị kinh doanh (hay còn gọi là quản lý doanh nghiệp) là việc thực hiện các hành động quản trị thành các quy trình kinh doanh nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Xem thêm
Danh mục khác