Mã tuyển sinh: gsa

Ngành đào tạo

04/07/2022 2275 lượt

Đây là ngành học khá rộng mở, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ.

Xem thêm
04/07/2022 1493 lượt

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử được xây dựng theo hướng kỹ thuật nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư Cơ điện tử có sự am hiểu cơ bản và tích hợp về các lĩnh vực Cơ khí, điện tử, điều khiển và tin học.

Xem thêm
04/07/2022 1631 lượt

Ngành Kỹ thuật ô tô trường đại học Giao thông vận tải là một trong những Ngành truyền thống của trường.

Xem thêm
04/07/2022 1116 lượt

Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí động lực được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, thành thạo về chuyên môn sâu của các ngành: Đầu máy toa xe, Kỹ thuật Máy động lực cũng như Máy xây dựng.

Xem thêm
04/07/2022 1564 lượt

Kinh tế xây dựng luôn được biết đến như là 1 ngành học rất đặc biệt. Sự đặc biệt này khi so sánh với các ngành kinh tế thông thường khác đó là sự sáng tạo dựa trên sự kết hợp giữa các kiến thức cốt lõi của 3 lĩnh vực với nhau, bao gồm: Kinh tế, Quản lý và Kỹ thuật xây dựng.

Xem thêm
04/07/2022 1203 lượt

Khoa Quản lý xây dựng được thành lập năm 2018 và đảm nhận công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực Quản lý xây dựng và Kinh tế xây dựng.

Xem thêm
04/07/2022 1477 lượt

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành được xem là ngành “công nghiệp không khói”, một ngành kinh tế mũi nhọn và giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

Xem thêm
04/07/2022 1825 lượt

Khai thác vận tải là ngành học nghiên cứu hoạt động quy hoạch, tổ chức, lên kế hoạch, quản lý, khai thác và kinh doanh vận tải ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô.

Xem thêm
23/06/2022 3311 lượt

Đào tạo các kỹ sư, cán bộ quản lý ngành xây dựng. Trang bị cho người học những kiến thức về kỹ thuật xây dựng và kiến thức chuyên ngành về kinh tế và quản lý xây dựng.

Xem thêm
23/06/2022 8549 lượt

Nhằm đào tạo các kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức và sức khỏe tốt, có tri thức và năng lực hoạt động nghề nghiệp với trình độ chuyên môn tiên tiến để quản lý các hoạt động xây dựng phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Xem thêm
Danh mục khác