Mã tuyển sinh: gsa

Công nghệ thông tin

05/05/2020 3332 lượt

Ngành Công nghệ thông tin làm việc tại các vị trí Kỹ sư lập trình, phân tích, thiết kế, kiểm thử..; Quản trị các hệ thống thông tin, quản trị mạng...

Xem thêm
Danh mục khác