Mã tuyển sinh: gsa

Kỹ thuật xây dựng

13/04/2021 2244 lượt

Xây dựng là ngành sản xuất vật chất, cùng với ngành công nghiệp, chiếm đến hơn 40% tổng sản phẩm của nền kinh tế quốc dân (GDP)

Xem thêm