Mã tuyển sinh: gsa

Khai thác vận tải

05/05/2020 5583 lượt

Sau khi ra trường sinh viên công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước; Các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: Vận tải; Logistics; Giao nhận hàng hóa; Xuất nhập khẩu; Các cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, các ga, trung tâm Logistics ; Các công ty tư vấn thiết kế quy hoạch GTVT,...

Xem thêm
Danh mục khác