Mã tuyển sinh: gsa

Tuyển sinh Liên thông - B2 - VLVH

26/10/2020 1008 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020

Xem thêm
07/10/2019 1730 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh liên thông đại học, cao học đợt 2 năm 2019

Xem thêm
30/09/2019 2316 lượt

Phân hiệu trường Đại học GTVT tại Tp. HCM thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2019

Xem thêm
01/11/2018 2641 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao đẳng lên địa học chính quy đợt 1, bằng đại học thứ hai năm 2018 như sau:

Xem thêm
12/10/2018 2003 lượt

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM thông báo phúc khảo và Kết quả thi tuyển sinh băng hai chính quy, liên thông chính quy đợt 1 năm 2018

Xem thêm
04/10/2017 4186 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định trúng tuyển hệ liên thông năm 2017 như sau:

Xem thêm
15/09/2017 2652 lượt

Kết quả thi tuyển sinh Hệ Liên thông Đại học chính quy năm 2017

Xem thêm
Danh mục khác