Mã tuyển sinh: gsa

Tuyển sinh Sau Đại học

06/07/2022 1597 lượt

Trường Đại học Giao thông vận tải công nhận 137 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Xem thêm
16/10/2021 1563 lượt

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp. HCM thông báo về việc kết quả thi và phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đọt 1 - năm 2021

Xem thêm
16/10/2021 1992 lượt

Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại Tp.HCM thông báo về việc Điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Xem thêm
06/01/2021 2523 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Xem thêm
30/12/2020 1610 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo kết quả và phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Xem thêm
14/08/2020 2029 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Xem thêm
07/08/2020 1816 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Xem thêm
02/06/2020 811 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh lần 2 lịch thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Xem thêm
30/01/2020 2004 lượt

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM thông báo quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Xem thêm
13/01/2020 1499 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Xem thêm
Danh mục khác