Mã tuyển sinh: gsa

Tuyển sinh Sau Đại học

07/10/2019 1730 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh liên thông đại học, cao học đợt 2 năm 2019

Xem thêm
30/09/2019 2316 lượt

Phân hiệu trường Đại học GTVT tại Tp. HCM thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2019

Xem thêm
10/06/2019 2294 lượt

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019

Xem thêm
10/06/2019 1336 lượt

Thông báo kết quả thi và phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Xem thêm
13/09/2018 1096 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Xem thêm
31/08/2018 1698 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt năm 2018

Xem thêm
01/06/2018 2929 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Xem thêm
22/05/2018 1603 lượt

Thông báo phúc khảo và Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Xem thêm
08/01/2018 1695 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Xem thêm
08/12/2017 1593 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 và thông báo phúc khảo bài thi

Xem thêm
Danh mục khác