Mã tuyển sinh: gsa

Liên thông - Bằng 2 - VLVH

03/03/2021 3355 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2021

Xem thêm
01/12/2020 821 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 2 - năm 2020

Xem thêm
27/10/2020 1117 lượt

Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại Tp.HCM thông báo nhập học cho tân sinh viên hệ Liên thông khóa 61

Xem thêm
26/10/2020 1008 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020

Xem thêm
05/09/2020 1811 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ hai năm 2020

Xem thêm
09/06/2020 1161 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020

Xem thêm
10/03/2020 3857 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020

Xem thêm
13/09/2019 1193 lượt

Phân hiệu trường Đại học GTVT tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019

Xem thêm
05/04/2019 4899 lượt

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ hai, liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019

Xem thêm
Danh mục khác