Mã tuyển sinh: gsa

Liên thông - Bằng 2 - VLVH

06/11/2018 1513 lượt

Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo nhập học đối với sinh viên trúng tuyển các hệ Bằng 2, Liên thông Khóa 59

Xem thêm
12/10/2018 2003 lượt

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM thông báo phúc khảo và Kết quả thi tuyển sinh băng hai chính quy, liên thông chính quy đợt 1 năm 2018

Xem thêm
09/10/2018 1744 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2018 như sau:

Xem thêm
14/09/2018 1718 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông năm 2018

Xem thêm
01/08/2018 1533 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đăng ký và lịch ôn thi Liên thông năm 2018 môn cơ sở ngành, chuyên ngành như sau:

Xem thêm
11/07/2018 1140 lượt

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đăng ký và lịch ôn thi Liên thông năm 2018 như sau:

Xem thêm
01/06/2018 2326 lượt

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng hai hình thức đào tạo chính quy năm 2018

Xem thêm
25/05/2018 6053 lượt

Phân hiệu Truognừ Đại học Giao thông Vận tải thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2018 như sau:

Xem thêm
22/05/2018 2107 lượt

Phân hiệu Truognừ Đại học Giao thông Vận tải thông báo về việc tuyển sinh lđại học hình thức vừa làm vừa học năm 2018 như sau:

Xem thêm
21/09/2017 976 lượt

Thông báo v/v phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông hệ chính quy năm 2017

Xem thêm
Danh mục khác