Mã tuyển sinh: gsa
23/03/2020 26833 lượt
Các ngành đào tạo

I. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH 

CHUYÊN NGÀNH 

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

  - Kỹ thuật xây dựng Cầu -  Đường bộ

  - Kỹ thuật xây dựng Cầu -  Đường sắt

  - Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm

  - Công trình Giao thông công chính

  - Công trình Giao thông thành phố

  -  Địa kỹ thuật công trình giao thông

  - Kỹ thuật xây dựng Đường bộ

  - Kỹ thuật Giao Thông Đường bộ

  - Kỹ thuật xây dựng Đường sắt

  - Kỹ thuật xây dựng Đường sắt đô thị

  - Kỹ thuật xây dựng Đường hầm và Metro

  - Tự động hoá thiết kế cầu đường

  - Kỹ thuật xây dựng Xây dựng Cầu - Đường ô tô và sân bay

  - Kỹ thuật xây dựng Xây dựng Đường ô tô và sân bay

  -  Kỹ thuật GIS và trác địa công trình giao thông 

NGÀNH KIẾN TRÚC

 

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

  - Kết cấu xây dựng

  - Kỹ thuật  xây hạ tầng đô thị

  - Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  - Vật liệu và công nghệ xây dựng

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

  - Quản lý xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

  - Cơ giới hoá xây dựng giao thông

  - Cơ khí giao thông công chính

  - Đầu máy

  - Đầu máy - Toa xe

  - Động cơ đốt trong

  - Máy xây dựng

  - Tàu điện - Metro

  - Trang thiết bị mặt đất cảng hàng không

  - Toa xe

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

 

NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

  - Kỹ thuật ô tô

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

  - Trang thiết bị điện trong công nghiệp và giao thông vận tải

 - Hệ thống điện Giao thông và Công nghiệp

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

 - Kỹ thuật thông tin và truyền thông

  - Kỹ thuật viễn thông

  - Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp 

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

  -Tự đọng hoá

  - Kỹ thuật điều khiển tự động hoá giao thông

  - Kỹ thuật tín hiệu đương săt

  - Thông tin tín hiệu

  - Giao thông thông minh (ITS)

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

NGÀNH KẾ TOÁN

  - Kế toán

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

  - Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường

  - Kinh tế xây dựng công trình giao thông

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  - Quản trị doanh nghiệp vận tải

  - Quản trị doanh nghiệp xây dựng

  - Quản trị doanh nghiệp bưu chính viễn thông 

  - Quản trị kinh doanh GTVT

  - Quản trị Logistics

NGÀNH KINH TẾ

  - Kinh tế bưu chính viễn thông

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI

  - Điều khiển các quá trình vận tải

  - Khai thác và quản lý đường sắt đô thị

  - Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị

  - Tổ chức quản lý khai thác cảng hàng không

  - Vận tải đa phương thức

  - Vận tải đường sắt

  - Vận tải kinh tế đường bộ và thành phố

  - Vận tải và kinh tế đường sắt

 - Vận tải thương mại quốc tế

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỔI CUNG ỨNG

 

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI

  - Kinh tế vận tải du lịch

  - Kinh tế vận tải hàng không

  - Kinh tế vận tải ô tô

  - Kinh tế vận tải sắt

  - Kinh tế vận tải thủy bộ

 

II. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

   

 ĐÀO TẠO THẠC SỸ

ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

 1. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 2. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 3. Kỹ thuật cơ khí động lực

 4. Kỹ thuật điện tử

 5. Kỹ thuật viễn thông

 6. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 7. Quản lý xây dựng

 8. Quản trị kinh doanh

 9. Tổ chức và quản lý vận tải

 10. Công nghệ thông tin

 11. Kỹ thuật xây dựng ( Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

 12. Quản ly kinh tế

 13. Kỹ thuật hệ thống đường sắt 

 1.Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 2. Kỹ thuât xây dựng công trình đặc biệt

 3. Cơ kỹ thuật

 4. Kỹ thuật viễn thông

 5. Kỹ thuật cơ khí động lực

 6. Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 7. Quản lý xây dựng

 8. Tổ chức và quản lý vận tải

 9. Kỹ thuật viễn thông

    

        

Ý kiến bạn đọc

Danh mục khác
Tin cùng chuyên mục