Mã tuyển sinh: gsa
01/07/2022 16099 lượt
Thông báo công bố kết quả xét tuyển ĐHCQ năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, theo kết quả thi ĐGNL của ĐHQG Tp. HCM năm 2022 và hướng dẫn thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GDĐT

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Giao thông vận tải;

Căn cứ kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh của Hội đồng tuyển sinh.

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2022 và hướng dẫn thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo như sau:

1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển: 

1.1. Theo kết quả học bạ THPT: 

  TT

  Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Tổ hợp
xét tuyển

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

1

7340101

  Quản trị kinh doanh

A00; A01; D01; C01

26.05

2

7340201

  Tài chính - Ngân hàng

A00; A01; D01; C01

26.67

3

7340301

  Kế toán

A00; A01; D01; C01

25.17

4

7480201

  Công nghệ thông tin

A00; A01; D07

27.23

5

7510605

  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

A00; A01; D01; C01

27.98

6

7520114

  Kỹ thuật cơ điện tử

A00; A01; D01; D07

24.10

7

7520116

  Kỹ thuật cơ khí động lực

A00; A01; D01; D07

22.98

8

7520130

  Kỹ thuật ô tô

A00; A01; D01; D07

26.30

9

7520201

  Kỹ thuật điện

A00; A01; D01; C01

23.78

10

7520207

  Kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00; A01; D01; C01

22.83

11

7520216

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

A00; A01; D01; C01

25.43

12

7580101

  Kiến trúc

A00; A01

21.75

13

7580201

  Kỹ thuật xây dựng

A00; A01; D01; D07

23.37

14

7580205

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00; A01; D01; D07

18.00

15

7580301

  Kinh tế xây dựng

A00; A01; D01; C01

24.63

16

7580302

  Quản lý xây dựng

A00; A01; D01; C01

23.80

17

7810103

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00; A01; D01; C01

23.18

18

7840101

  Khai thác vận tải

A00; A01; D01; C01

26.85

 

1.2. Theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2022

TT

  Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

  Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

1

7340101

   Quản trị kinh doanh

700

2

7480201

   Công nghệ thông tin

800

3

7510605

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

890

4

7520130

   Kỹ thuật ô tô

750

5

7520216

   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

709

6

7580201

   Kỹ thuật xây dựng

694

7

7580205

   Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

650

8

7840101

   Khai thác vận tải

690

 

2. Tra cứu kết quả xét tuyển:

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại trang thông tin tuyển sinh của trường theo địa chỉ: tuyensinh.utc2.edu.vn. Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển được Nhà trường công bố chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh.

3. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT):

Để đảm bảo đầy đủ quyền trúng tuyển của mình, từ ngày 22/7/2022 đến 20/8/2022, đề nghị thí sinh đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trên vào hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiên trúng tuyển ở trên vào hệ thống của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.

Lưu ý: Thí sinh muốn theo học ngành yêu thích của mình tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh (Tuyển sinh và đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh, mã tuyển sinh GSA). Khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh đặt nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên là nguyện vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.

4. Thông tin về cấp tài khoản sử dụng cho thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022)

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022 nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022, thí sinh phải thực hiện:

- Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân tại Phụ lục V theo Công văn số 2598/CV/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 26/06/2022 (đính kèm theo thông báo này) và kê khai thông tin trên phiếu;

- Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú để nhận thông tin tài khoản nhằm thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, xác nhận nhập học và các yêu cầu khác (nếu có) theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Công bố kết quả trúng tuyển chính thức và xác nhận nhập học:

Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2022, Nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức cho thí sinh vào đại học năm 2022. Thí sinh xem kết quả trúng tuyển chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường theo địa chỉ: tuyensinh.utc2.edu.vn.

Sau ngày công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của Nhà trường trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022 (sẽ có thông báo hướng dẫn chi tiết về việc xác nhận nhập học sau).

 

Ý kiến bạn đọc

Danh mục khác