logo logo
vi en
GSAMã tuyển sinh:
Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau:

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển các ngành tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau:

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau:

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Công nhận 137 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Công nhận 137 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Giao thông vận tải công nhận 137 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo Điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo Điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại Tp.HCM thông báo về việc Điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc kết quả thi và phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đợt 1  - năm 2021

Thông báo về việc kết quả thi và phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đợt 1 - năm 2021

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp. HCM thông báo về việc kết quả thi và phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đọt 1 - năm 2021

Thông báo điểm trúng tuyển và quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo điểm trúng tuyển và quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo kết quả và phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo kết quả và phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo kết quả và phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo điểm trúng tuyển và quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo điểm trúng tuyển và quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc điều chỉnh lần 2 lịch thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc điều chỉnh lần 2 lịch thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh lần 2 lịch thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM thông báo quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh liên thông đại học, cao học đợt 2 năm 2019

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh liên thông đại học, cao học đợt 2 năm 2019

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh liên thông đại học, cao học đợt 2 năm 2019

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2019

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2019

Phân hiệu trường Đại học GTVT tại Tp. HCM thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2019

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019

Thông báo kết quả thi và phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo kết quả thi và phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo kết quả thi và phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

1 2

Thông báo tuyển sinh

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP.HCM

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896. 6798

Fax: (028) 3896. 4735

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Website: https://utc2.edu.vn

Bộ phận tuyển sinh

Địa chỉ: Nhà E10, Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3896.2819

Email: tuyensinh@utc2.edu.vn

Website: https://tuyensinh.utc2.edu.vn

Liên kết với chúng tôi

Instagram Tiktok Facebook Youtube

Website trường

© 2023 Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh. Thiết kế website bởi webmoi.vn